Nh??ng triê?u ch??ng bê?nh viêm ph??i cu?a ng???i gia? trong mu?a ??ng
C?m nang s?c kh?e2014/07/24 17:44:11April 26 2018 23:36:29

Nh??ng triê?u ch??ng bê?nh viêm ph??i cu?a ng???i gia? trong mu?a ??ng

Nh??ng ng???i gia? bi? viêm ph??i, th???ng co? nh??ng triê?u ch??ng so v??i nh??ng ng???i bi?nh th???ng la? kh?ng ????c ro? ne?t, vi? va?y, th???ng kh?ng ????c ch??a tri? ki?p th??i, ho??c cha?n ?o?an kh?ng chi?nh xa?c.

Tre? nho? khi ngu? ga?y va? ca?c bê?nh vê? ????ng h? ha?p
C?m nang s?c kh?e2014/07/24 17:37:56April 26 2018 23:36:29

Tre? nho? khi ngu? ga?y va? ca?c bê?nh vê? ????ng h? ha?p

Ca?c cha?u nho? khi ngu? ma? ga?y la? do khi ngu? hê? th??ng h? ha?p kh?ng ????c bi?nh th???ng, nh??ng cha?u bi? nhe? se? da?n ?ê?n s?? sinh tr???ng cu?a cha?t xa?m kh?ng ????c t??t ...

Con ke?n ?n la? tra?ch nhiê?m cu?a ng???i me?
C?m nang s?c kh?e2014/07/24 17:29:58April 26 2018 23:36:29

Con ke?n ?n la? tra?ch nhiê?m cu?a ng???i me?

Nê?u nh? ng???i me? kh?ng thi?ch ?n ca?i gi?, thi? cu?ng ra?t i?t khi cho con ?n. M??t nghiên c??u m??i cho r??ng, h???ng ?n u??ng cu?a con ca?i chi?u s?? a?nh h???ng ra?t l??n cu?a ng???i me? .

M??t s?? ?iê?u xoay quanh bê?nh viêm kh??p
C?m nang s?c kh?e2014/05/28 18:22:23April 26 2018 23:36:29

M??t s?? ?iê?u xoay quanh bê?nh viêm kh??p

M??t s?? ng???i la?m nh??ng c?ng viê?c ???c biê?t dê? bi? bê?nh viêm kh??p x??ng: nh? la?m c?ng nhan mo?, ?i ha?i b?ng, nh??ng ng???i lao ???ng n??ng, la?m va?n ???ng viên, diê?n viên mu?a ...

Mu?a ??ng mu??n ta?m b?? thi? ?n mo?ng gio?
C?m nang s?c kh?e2014/05/28 18:12:51April 26 2018 23:36:29

Mu?a ??ng mu??n ta?m b?? thi? ?n mo?ng gio?

Mo?ng gio? la? loa?i th??c ?n co? dinh d???ng ra?t cao, co?n la? "loa?i thu??c b??" diên niên, i?ch tho?. Mu?a ??ng ?n mo?ng gio?, t?? tr???c ?ê?n nay va?n ????c coi la? ph??ng thu??c b?? khi? huyê?t.

Ma?y ca?ch ??n gia?n la?m cho da ??? kh?
C?m nang s?c kh?e2014/03/24 17:42:32April 26 2018 23:36:29

Ma?y ca?ch ??n gia?n la?m cho da ??? kh?

N???c la? c? s?? ?ê? ho?at ???ng cu?a ta?t ca? sinh mê?nh. N???c ?a? che phu? 2/3 bê? m??t cu?a tra?i ?a?t, trong c? thê? con ng???i tha?nh pha?n cu?a n???c la? nhiê?u nha?t, chiê?m ga?n 70 pha?n tr?m.

Nh??ng pha?t hiê?n m??i trong viê?c d???ng sinh
C?m nang s?c kh?e2014/02/19 16:21:01April 26 2018 23:36:29

Nh??ng pha?t hiê?n m??i trong viê?c d???ng sinh

M??t nghiên c??u m??i cho r??ng, gi?? cho than hi?nh thon tha? kh?ng nh??ng co? l??i cho s??c kho?e, la? co?n gia?m b??t nguy c? m??c bê?nh ung th?.

B?? xung vitamin ?ê? ch??ng re?t la? t??t nha?t
C?m nang s?c kh?e2014/02/19 16:15:17April 26 2018 23:36:29

B?? xung vitamin ?ê? ch??ng re?t la? t??t nha?t

Qua nghiên c??u pha?t hiê?n, vitamin B2 va? vitamin E co? ta?c du?ng giu?p c? thê? ch??ng re?t, co? thê? t?ng c???ng kha? n?ng thi?ch ??ng cu?a c? thê? trong m?i tr???ng gia? la?nh.

La?m thê? na?o ?ê? tra?nh nh??ng sai la?m trong khi gi?? thai
C?m nang s?c kh?e2014/02/19 16:10:19April 26 2018 23:36:29

La?m thê? na?o ?ê? tra?nh nh??ng sai la?m trong khi gi?? thai

Xa?y thai ta?t nhiên la? tai ha?i ???i v??i thai nhi, thê? nh?ng gi?? thai m??t ca?ch mu? qua?ng cu?ng kh?ng t??t. Co? m??t s?? chi? em, ?ê? ????c ca?i thai trong bu?ng ?a? c?? g????ng hê?t m??c, thê? nh?ng ...

Nha?y nho?t co? thê? khiê?n cho tre? th?ng minh
C?m nang s?c kh?e2014/01/27 18:20:27April 26 2018 23:36:29

Nha?y nho?t co? thê? khiê?n cho tre? th?ng minh

S?? s??ng va? s??c kho?e cu?a con ng???i kh?ng thê? ta?ch r??i ho?at ???ng. Nh??ng tre? nho? hay nha?y nho?t, kh?ng nh??ng cho?ng l??n, s??c kho?e t??t, ma? cha?t xa?m cu?ng ????c nang cao.

Gi?? ??? a?m la? tro?ng ?iê?m d???ng da trong mu?a ??ng
C?m nang s?c kh?e2014/01/27 15:39:40April 26 2018 23:36:29

Gi?? ??? a?m la? tro?ng ?iê?m d???ng da trong mu?a ??ng

Mu?a ??ng la? mu?a ca?n pha?i ba?o vê? da. Nguyên nhan la? trong mu?a ??ng gia? la?nh nhiê?t ??? tha?p, khiê?n cho mao ma?ch da co la?i, tuyê?n nh??n, tuyê?n m?? h?i tiê?t ra i?t, khiê?n cho da de?, ma? nha?t la? da m??t bi? kh?, thiê?u n???c, ng??a, tha?m chi? n??t ne?.

Chuyên gia dinh d???ng cho r??ng, ?n hoa qua? sau b??a c?m la? s?? ng?? nha?n a?m th??c
C?m nang s?c kh?e2014/01/27 15:31:00April 26 2018 23:36:29

Chuyên gia dinh d???ng cho r??ng, ?n hoa qua? sau b??a c?m la? s?? ng?? nha?n a?m th??c

Chuyên gia dinh d???ng cho r??ng, ?n hoa qua? sau b??a c?m trên th??c tê? la? s?? ng?? nha?n a?m th??c, tho?i quen na?y kh?ng co? l??i ???i v??i s??c khoe?, ra?t dê? khiê?n thê? tro?ng t?ng can ho??c da?n ?ê?n be?o phi? .

8 tho?i quen kh?ng t??t sau b??a ?n a?nh h???ng ?ê?n s??c kho?e
C?m nang s?c kh?e2013/12/30 17:15:47April 26 2018 23:36:29

8 tho?i quen kh?ng t??t sau b??a ?n a?nh h???ng ?ê?n s??c kho?e

Trong khi chu? y? ?n u??ng m??t ca?ch khoa ho?c, ?ê? gi?? gi?n s??c kho?e cu?ng pha?i chu? y? nh??ng tho?i quen sau b??a ?n.

?n hoa qua? trong b??a sa?ng la? t??t nha?t
C?m nang s?c kh?e2013/12/30 17:08:35April 26 2018 23:36:29

?n hoa qua? trong b??a sa?ng la? t??t nha?t

Pha?n l??n nh??ng ng???i tr???ng tha?nh ha?ng nga?y qua b??a ?n sa?ng co? thê? ha?p thu 2% Calo va? dinh d???ng, 30% la? qua b??a tr?a, ga?n 70% la? nh?? b??a t??i va? b??a ?n ?êm. Chuyên gia dinh d???ng nh??c nh?? chu?ng ta, th???ng xuyên kh?ng ?n sa?ng ho??c ?n u??ng kh?ng co? gi?? gia?c, ra?t dê? m??c bê?nh ????ng tiêu ho?a va? so?i ma?t, ma? co?n co? thê? m??c bê?nh be?o phi?.

Nh??ng biê?n pha?p tra?nh ? nhiê?m kh?ng khi?
C?m nang s?c kh?e2013/12/30 17:05:21April 26 2018 23:36:29

Nh??ng biê?n pha?p tra?nh ? nhiê?m kh?ng khi?

Th?? nha?t la?, sa?ng s??m kh?ng khi? bên ngoa?i ma?t me?, trong la?nh, lu?c na?y kh?ng ca?n pha?i m?? ma?y ?iê?u ho?a nhiê?t ???, co? thê? m?? hê?t c??a s??, ?ê? cho kh?ng khi? trong la?nh ngoa?i tr??i th??i va?o trong nha?. Khoa?ng 9-10 gi?? sa?ng, nhiê?t ??? bên ngoa?i t?ng lên, co? thê? ?o?ng c??a s?? h???ng nam co? a?nh m??t tr??i va? ke?o ma?n gio?, co?n c??a s?? h???ng b??c co? thê? m?? ??ê?n 11-12 gi?? tr?a m??i ?o?ng.

?

Li?ch

Th?i s?:
Tin t?c m?i nh?t Trung Qu?c ASEAN Qu?c t?
Nghe:
Th? gi?i am nh?c H?p th? Ng?c ánh Chung quanh chúng ta Trung Qu?c ngày nay L?ng kính cu?c s?ng V?n ngh? Th?i s?
?nh:
Trung Qu?c Th? gi?i ??ng Nam á Th? thao Hài h??c Gi?i trí
Kinh t? X? h?i:
??i s?ng kinh t? X? h?i Dan sinh C? h?i kinh doanh Trung Qu?c-ASEAN Giao l?u Trung-Vi?t Di s?n v?n hoá ?i?m nóng ti?u blog H??ng d?n ??u t?
V?n hoá du l?ch:
V??n V?n hóa V?n hóa truy?n th?ng Thành ng? Danh nhan l?ch s? Th? Dan t?c Du l?ch Khám phá B?c Kinh Di s?n th? gi?i Di s?n phi v?t th?
D??ng sinh:
C?m nang s?c kh?e Trung y Trung d??c Khoa h?c ??i s?ng ?m th?c Trung Hoa ?n u?ng d??ng sinh
V??n Hán ng?:
Ha?n ng?? ha?ng nga?y Xin chào, Trung Qu?c Tam s? h?c viên Hát theo t?i D?y vi?t ch?
Th?i th??ng:
Th?i trang Làm ??p Hàng hi?u ?? c? Thú c?ng X? h?p
黑龙江时时彩开奖体彩 时时彩平台总代理 内蒙古体彩 江西时时彩有没有假 重庆时时彩qq群号 拉菲2时时彩平台登陆
上海快三开奖结果 黑彩时时彩 时时彩计划软件苹果版 时时彩如何跟计划赚钱 内蒙古时时彩购买技巧 内蒙古时时彩具体玩法
内蒙古福彩快3开奖号码 内蒙古时时彩票刚出来咋玩了 内蒙时时彩电子走势图 凤凰时时彩平台官网 内蒙古时时彩最新开奖号码 2017年时时彩的诀窍
金沙彩票平台可靠吗 时时彩代理拉客技巧 内蒙古时时彩开奖信息查询系统 上海时时彩开奖走势图 金尊时时彩平台招代理 金尊国际时时彩可靠吗